Fundacja PADRE Kraków

Naszą misją jest pomoc i dobroczynność na rzecz osób i rodzin w kryzysie, osób z niepełnosprawnościami i zagrożonych wykluczeniem.

Krótko o nas

Fundacja Padre jest organizacją NGO, która od chwili założenia działa jako podmiot ekonomii społecznej i posiada status przedsiębiorstwa społecznego. Z racji realizacji swoich działań zarówno statutowych jaki związanych z wypełnienie obowiązku utrzymania statusu PS działa na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem.

Renovation and restoration

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Continuous Support

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

App Access

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Consulting

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Project Management

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Architectural Solutions

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint

Watch, Read, Listen

Join 900+ subscribers

Stay in the loop with everything you need to know.